hliník / schüco / fasády:

Schüco FW 60+: systémové riešenia pre vertikálne fasády a svetlíky

S v praxi overenými a tepelne izolačnými stĺpikovo-priečnikovými fasádnymi systémami Schüco FW 50+a FW 60+ je možné koncepčne stvárniť úplne rozdielne vertikálne fasády a svetlíky - najmä v veľkou šírkou rastrov a segmentovaním smerom do exteriéru alebo interiéru.
Typy striech: od pultovej až po okrúhle s veľkým rozpätím pre veľké objekty, napr. nákupné centrá alebo administratívne budovy. Vysoko tepelne izolačné varianty .HI zaisťujú aktuálne štandardy úspory energie ako EnEV a Document L.

Architekti,Fasády,Produkty,Fasády a svetlíky,Hliník,Stĺpikovo-priečnikové   fasády,FW 60+

 • Subtílne pohľadové šírky 50 resp. 60 mm
 • Veľké šírky rastrov a prevedenia pomocou zasklievacích líšt až po 6 kN
 • Rozsiahly program krytiek ponúka výborné dizajnové varianty pre najrôznejšie stvárnenia fasády, napr. viditeľne zaskrutkované krytky, ploché krytky alebo krytky s oceľovou optikou
 • FW 50+ / FW 60+ realizovateľné aj s horizontálnou alebo vertikálnou optikou, uložené v línii na dvoch stranách
 • Ochrana pred priestrelom, vlámaním a vypáčením
 • Použiteľné aj ako protipožiarna ochranná fasáda (BF)
 • Skrytá integrácia bleskozvodu do fasádneho systému
 • Svetlíky kombinovateľné so všetkými strešnými oknami Schüco Royal S
 • Jednoduchá a rýchla montáž vďaka vysokému stupňu predhotovenia

Schüco FW 60+CW: studeno-teplá fasáda

Systémy Schüco FW 50+ CW a FW 60+ CW pre studeno-teplé fasády vhodné pre všetky hladké a ploché výplne a zahŕňajú všetky komponenty nástenného pripojenia ako aj upevnenia na spodnej konštrukcii.
Ďalšia výhoda: značné skrátenia konštruovania, keďže zhotovenia fasády a výstavba interiéru sú je možné realizovať paralelne.

 • Veľmi hospodárne riešenia vďaka zmiešanému spôsobu výstavby
 • Veľká flexibilita pri usporiadaná studenej a teplej oblasti