plast / schüco / Posuvné dvere a zhrňovacie dvere:

 • Corona CT 70 HS
 • Corona CT 70 PASK
 • ThermoSlide
 • Schüco ThermoSlide: Plastový zdvižno-posuvný systém spĺňajúci najvyššie energetické nároky 

  Plastový zdvižno-posuvný dverný systém Schüco ThermoSlide je konštrukcia na báze 82 milimetrového systému Schüco Corona SI 82, pričom okenný rám má stavebnú hĺbku 219 mm. Vďaka trojnásobnému prerušeniu tepelného mosta v oblasti zdvižno-posuvného prahu dverí a použitím výstuhy rámu bez tepelného mosta sa dosahujú vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti  a výborné priebehy izoterm. 
  Podporuje sa to tým, že rám krídla je zovretý v okennom ráme.  

  Zdvižno-posuvný dverný systém Schüco ThermoSlide je vybavený novo vyvinutým klzným tesnením, ktoré zabezpečuje dlhšiu životnosť a lepšiu tesnosť.

  Výhody Schüco ThermoSlide: 

   

  • 5-komorový, 82 milimetrový rám krídla
  • •7-komorový, 219 milimetrový profil rámu okna zaručuje najvyššiu mieru zachovania funkčnosti
  • •Maximálna tepelno-izolačná schopnosť s hodnotou koeficientu Uw od 0,8 W/(m2K)
  • Trojnásobné prerušenie tepelného mosta v zóne prahu
  • Krídlo môže mať hmotnosť až do 400 kg
  • Pre zvýšené bezpečnostné požiadavky je možné vyhotovenie až do triedy RC2 (testovanie sa pripravuje)
  • Možnosť použitia trojskla s hrúbkou sklenených tabúľ do 52 mm
  • Vynikajúce hodnoty ochrany proti hluku
  • Možnosť vyhotovenia so (skutočne) bezbariérovým prahom

  Schüco ThermoSlide oslovuje takmer neobmedzenou možnosťou farebného stvárnenia vďaka napojeniu na koncepciu farieb Schüco, ktorá zahŕňa úpravy AutomotiveFinish, Schüco Corona TopAlu a PVC-laminovanie. 
  Okná a dvere sú plne systémovo kompatibilné, preto ich možno vo fasáde stvárniť jednotne.